Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Henri Matisse

Henri Matisse (1869-1954)
Still life, Bouquet of Dahlias and White Book (1923) (1869-1954)
Still life, Bouquet of Dahlias and White Book (1923)


Henri Matisse (1869-1954)
Still life, Bouquet of Dahlias and White Book (1923)

Henri Matisse (1869-1954)
'My Room at the Beau-Rivage' (c. 1918)


Henri Matisse (1869-1954)
Girl in Yellow and Blue with Guitar (1939)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου